מדינת ישראל

משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

האגם לקליטה והשמת תלמידים בפנימיות

לכבוד

שלום רב

הנדון: קבלת הסכמתך לסידור של בנך/בתך בפנימיית קציני ים עכו.

מבקש/ת להתקבל לפנימיית קציני ים עכו

לכך ברצוננו ליידע אותך ולבקש את הסכמתך וחתימתך לצורך המשך סידור של הבן/הבת במסגרת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית ועליית הנוער בפנימייה הנ"ל.

מאשר שבני/בתי ילמד/תלמד בפנימיית קציני ים עכו