בקשה להרשמה

הרינו מבקשים בזה לרשום את בננו

פרטים אישיים על המועמד:

ז
נ

* חובה לצרף צילום ת.ז. + ספח


כתובת מגורים


תאריך לידה

    

עליה לארץ


פרטים על ההורים:

האב:

    
שכיר
עצמאי

האם:

    
שכירה
עצמאית

אפוטרופוס

    
שכיר/ה
עצמאי/ת


עיסוקי המועמד:

יודע/ת
לא יודע/ת

לימודים קודמים   (  נא לפרט את כל בתי הספר בהם למד המועמד )

יסודי

חטיבת ביניים/ תיכון

בשנה"ל הנוכחית

כן
לא
כן
לא
מב\"ר
אומץ
תלם
מופת
מצויינות
אחר

מבדק פסיכוטכני:

כן
לא

אבחון ליקוי למידה:

כן
לא

פרטים על האחים והאחיות  וכן קרובים הגרים עם המשפחה:סיכום

ביקורך בבית ספרנו
פרסומנו בעיתונות/טלוויזיה
חברותך ולימודיך במרכז ימי
יום פתוח
חוג בית
המלצת חברים
המלצת הורים
המלצת קרובי משפחה
פרסום אחר